Styrelsen

Kontakta styrelsen

Styrelsen och kontaktuppgifter

Sven-Olof Sandberg
Ordförande
 E-mail:

ordforande@kristianstadspistolskyttekrets.seTelefon: 0709 542 890

Barbro Arvidsson

Sekreterare

E-mail:
Sekreterare@kristianstadspistolskyttekrets.se

Sofie Paulsson

Ledamot


Per-Anders Svensson
Vice ordförande
 E-mail:

tavlingsledare@kristianstadspistolskyttekrets.se

Telefon: 070 588 07 74

Conny Nilsson
Ledamot
 E-mail:

tavlingsledare@kristianstadspistolskyttekrets.se

Niklas Granqvist
Ledamot


Övriga adresser till styrelsen:


klubbinfo@kristianstadspistolskyttekrets.seUppdrag 

Holger Weiland

Kassör

E-mail: kassor@kristianstadspistolskyttekrets.se

Rikard Henrysson
Ledamot
 E-mail:

rikard.henrysson@kristianstadspistolskyttekrets.se

Viktoria Hallgren
Suppleant

E-mail:

Viktoria@skaggestorp.se

Ordförande

Sven-Olof Sandberg

Vice ordförande

Per-Anders Svensson

Sekreterare

Barbro Arvidsson

Vice sekreterare

Sofie Paulsson

Kassör

Holger Weiland

Vice kassör

Viktoria Hallgren

AU

Sven-Olof Sandberg, Per-Anders Svensson, Barbro Arvidsson

Mötessekreterare

Sofie Paulsson

Tävlingsledare/bitr. tävlingsledare

Per-Anders Svensson, Conny Nilsson

Ungdomsledare

Per-Anders Svensson, Conny Nilsson

Utbildningsledare/bitr.utbildningsledare

Holger Weiland

Kontroll inbjudningar

Per-Anders Svensson, Conny Nilsson

Miljöansvarig

Sven-Olof Sandberg

Krishantering

Sven-Olof Sandberg & Holger Weiland

Vapenkontrollansvarig

Rikard Henrysson

Bankontrollant fältskytte

Per-Anders Svensson, Conny Nilsson

Serieledare

Per-Anders Svensson

Ledare, bästa skytt

Barbro Arvidsson

Prispengar

Barbro Arvidsson

Flitpris

Barbro Arvidsson

Mästerskapstecken & plaketter

Sven-Olof Sandberg

Ansvarig Kretsens hemmabanetävling

Sofie Paulsson

Ansvarig hemsida

Viktoria Hallgren

Kontroll resultat

Sofie Paulsson

Representant Webshooters styrelse

Sven-Olof Sandberg,Viktoria Hallgren, suppl. Barbro Arvidsson

Webshooter, support för kretsens klubbar

Viktoria Hallgren

Vandringspriskontrollant

Rikard Henrysson

Märkesredogörare

Barbro Arvidsson

Kretsens revisorer

David Hecktor & Börje Jansson

Har du en fråga till oss?


Sänd en fråga till oss så svarar vi så fort vi har möjlighet

Request a Quote