Styrelsen

Kontakta styrelsen

Har du en fråga till oss?


Sänd en fråga till oss så svarar vi så fort vi har möjlighet eller kontakta den du söker direkt via listan längre ned på sidan

Request a Quote

 
 
 
 

Här finner du kontaktuppgifter till hela vår styrelse.

Sven-Olof Sandberg
Ordförande
Samt: 
Miljöansv, Regelfrågor,  Krishant, Tävlingsledare, AU, 
 E-mail: sos.j.sandberg2@gmail.com
Telefon:  
0709 54 28 90


Lasse Amnestål 

Mötessekreterare
Samt: 
Utbildningsledare, AU, Vapenkontrollansvarig, biträdande bankontrollant fält.

E-mail: amneslasse@hotmail.com
Telefon:
 0705 81 38 48

Beatrice Ekström

Ledamot
Samt: 
Ansvarig jetonger, medaljer

E-mail: beatrice.ek@live.se

Telefon: 0733 35 29 81

Johan Elmström

Suppleant

E-mail: johan_elmstrom@hotmail.com

Telefon: 0723 18 91 88

Uppdrag utanför styrelsen

Nils Lexberg

Vice Ordförande
Samt: 
Vandringspriskontr, Märkesredog, Prispengaransv

E-mail: nils.lexberg@spray.se

Telefon: 0702 05 26 14

Viktoria Hallgren 

Kassör
Samt:  
Ansv Webshooter,  IT-ansvarig

E-mail: viktoria@skaggestorp.se


Majsan Hermansson

Ledamot

E-mail: majsaliza@hotmail.com

Telefon: ---

Barbro Arvidsson 

Sekreterare

Samt: AU, Kontroll av resultatlistor, inbjudan, It-ansvarig, Flitpris, inbjudningsansvarig

E-mail: arvidsson.barbro@telia.com
Telefon: 
0709 22 85 86

Tony Lundberg

Ledamot
Samt: Ledare b
ästa skytt, biträdande utbildningsledare, bankontrollant fält

E-mail: zpikie@hotmail.com

Telefon:0701 40 90 03

Ingemar Proos

Suppleant

E-mail: ingemar-proos@hotmail.com

Telefon: 0705 61 07 34

Tävlingskommite:

Sven-Olof Sandberg

Lasse Amnestål

Tony Lundberg

Per-Anders Svensson

Ungdomsledare

Samt: Serieledare

E-mail: per-anders.svensson@bredband.net

Telefon: 0705 88 07 74