Styrelsen

Kontakta styrelsen

Styrelsen och kontaktuppgifter

Sven-Olof Sandberg
Ordförande
 E-mail:

ordforande@kristianstadspistolskyttekrets.seTelefon: 0709 542 890

Niklas Granqvist
Ledamot
 E-mail:

tavlingsledare@kristianstadspistolskyttekrets.se

Beatrice Ekström

Ledamot


Uppdrag utanför styrelsen

Per-Anders Svensson

 

Lasse Amnestål 

Sekreterare

E-mail:
Sekreterare@kristianstadspistolskyttekrets.se

utbildning@kristianstadspistolskyttekrets.se


Tommy Andersen
Ledamot
 


Barbro Arvidsson
Suppleant

Övriga adresser till styrelsen:


klubbinfo@kristianstadspistolskyttekrets.seUppdrag 

Holger Weiland

Kassör

E-mail: kassor@kristianstadspistolskyttekrets.se

Michael Nielsen

Ledamot


Viktoria Hallgren
Suppleant
 

Ordförande

Sven-Olof Sandberg

Vice ordförande

Tommy Andersen

Sekreterare

Lasse Amnestål

Vice sekreterare

Mikael Nielsen

Kassör

Holger Weiland

Vice kassör

Viktoria Hallgren

AU

Sven-Olof Sandberg, Lasse Amnestål, Tommy Andersen

Mötessekreterare

Lars Amnestål

Tävlingsledare/bitr. tävlingsledare

Niklas Grankvist/Sven-Olof Sandberg

Ungdomsledare

Per-Anders Svensson

Utbildningsledare/bitr.utbildningsledare

Lasse Amnestål, Tony Lundberg

Kontroll inbjudningar

Barbro Arvidsson

Miljöansvarig

Sven-Olof Sandberg

Krishantering

Sven-Olof Sandberg & Holger Weiland

Vapenkontrollansvarig

Lasse Amnestål 

Bankontrollant fältskytte

Michael Nielsen, Lasse Amnestål

Serieledare

Per-Anders Svensson

Ledare, bästa skytt

Barbro Arvidsson

Prispengar

Barbro Arvidsson

Flitpris

Barbro Arvidsson

Mästerskapstecken & plaketter

Sven-Olof Sandberg

Vandringspriskontrollant

Tommy Andersen, Michael Nielsen

Märkesredogörare

Tommy Andersen

PR-Ansvarig

Niklas Grankvist

Ansvarig hemsida

Viktoria Hallgren

Kontroll resultat

Tommy Andersen, Michael Nielsen

Ansvarig kretsens hemmabanetävling

-

Representant Webshooters styrelse

Sven-Olof Sandberg, Lasse Amnestål, Barbro Arvidsson

Webshooter, support för kretsens klubbar

Viktoria Hallgren

Kretsens revisorer

David Hecktor & Börje Jansson

Har du en fråga till oss?


Sänd en fråga till oss så svarar vi så fort vi har möjlighet

Request a Quote